5 hyvää syytä aloittaa luistelukoulussa – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing 5 hyvää syytä aloittaa luistelukoulussa

5 hyvää syytä aloittaa luistelukoulussa

Suunnitteletko lapsellesi uutta harrastusta? Miltä kuulostaisi luistelu? Luistelutaito on perustaito, josta on monenlaisia hyötyjä. Tässä tekstissä kerromme, miksi luistelemaan kannattaa opetella luistelukoulussa alan ammattilaisten kannustavassa opastuksessa.

  1. Luistelukoulu on hauska ja monipuolinen harrastus

Luistelukoulu tarjoaa lapsille onnistumisen kokemuksia, riemua ja oppimisen iloa. Luistelukoulussa taitoja opetellaan erilaisten leikkien ja välineiden avulla, myös musiikin tahtiin. Opettajina toimivat ammattitaitoiset ja kannustavat ohjaajat, jotka vahvistavat antamallaan palautteella lapsen myönteistä minäkuvaa. Luistelukoulun tavoitteena on innostaa lasta liikunnan pariin – lapsuus on tärkeää aikaa säännöllisten liikuntatottumusten muotoutumiselle.

  1. Luistelu kehittää tasapainoa, motorisia taitoja ja sinnikkyyttä

Luisteluharrastuksesta on lukuisia hyötyjä. Liike-, tasapaino-ja liikkumistaitojen kehittymiselle suotuisinta aikaa on varhaislapsuus, jolloin lapsen hermosto kehittyy. Tutkimusten mukaan liikunta myös parantaa lapsen keskittymiskykyä, rytmitajua ja auttaa muistamaan asioita paremmin. Tsemppaavat ohjaajamme auttavat lasta selviämään myös epäonnistumisen kokemuksista – kaatumiset kuuluvat harjoitteluun. Vaikeuksien voittaminen ja uuden oppiminen kasvattaa lapsen sinnikkyyttä ja sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaan.

  1. Luistelukoulussa opitaan kaveruus- ja yhteistyötaitoja

Useat luistelukoululaiset toteavat, että ihan parasta luistelukoulussa ovat uudet kaverit. Luistelukoulu onkin oiva paikka oppia kaveruus- ja yhteistyötaitoja sekä tutustua muihin lähialueen lapsiin. Luistelua opetetaan erilaisia leikkejä apuna käyttäen, joten lapsi oppii luistelukoulussa myös reilun pelin henkeä.

  1. Luistelukoulun voi aloittaa jo 3-vuotiaana tai vasta kouluiässä

Luistelutaitoja voi opetella missä iässä vain. Luistelukoululaiset jaetaan ryhmiin, joissa luistelua harjoitellaan taitotason mukaan. Luistelukoulu sopii mainiosti myös kiekkokaukaloista haaveileville pojille. Seuramme Viikarit-luistelukouluryhmä on 4–7-vuotiaille vauhdista pitäville pojille. Ryhmässä opitaan niin jääkiekossa kuin taitoluistelussakin tarpeellisia perusluistelutaitoja.

  1. Luistelukoulusta voi jatkaa monen jäälajin pariin

Luistelukärpäsen puraisemat 4–6-vuotiaat lapset voivat jatkaa luistelukoulun jälkeen harrastamista seuramme Tintit-kehitysryhmässä ja sen jälkeen joko yksinluistelun tai muodostelmaluistelun parissa. Muodostelmaluistelun MikroMints-ensijoukkueeseen voivat pyrkiä myös 7–8-vuotiaana luistelukoulussa aloittaneet koululaiset. Lapsena hankittu perusluistelutaito ja oikeanlaisen luistelutekniikan opettelu avaa ovia myös monien muiden jäälajien kuten ringetten, jääpallon, jääkiekon, pariluistelun, jäätanssin tai pikaluistelun pariin.

Kuva: Ville Levijärvi