HTK on lasten ja nuorten Tähtiseura! – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing HTK on lasten ja nuorten Tähtiseura!

HTK on lasten ja nuorten Tähtiseura!

HTK:lle myönnetty Tähtimerkki on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma seurojen laatuohjelma, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtimerkki on myös lupaus laadukkaasta ja vastuullisesta sekä turvallisesta harrastusympäristöstä, jossa jokainen voi nauttia liikkumisesta omalla tasollaan. 

Tähtiseura-laatuohjelmaa tukee ja kehittää suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. 

HTK on saanut kesäkuussa 2021 lasten ja nuorten osa-alueen Tähtimerkin. Seura tähtää nyt auditoituivansa myös kahden muun osa-alueen, aikuisten sekä huippu-urheilun, osalta. 

”Tähtimerkki viestii seuramme nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen, että tahdomme tarjota lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla, ja kehittyä omaan yksilölliseen tahtiinsa”, kertoo HTK:ssa Tähtiseura-hanketta vetänyt hallituksen jäsen Elina Soukola. 

Tähtimerkki kirittää seuroja jatkuvaan kehittämiseen ja itse auditointikin tehdään kolmen vuoden välein uudelleen.  

Meille hankkeen konkreettiset hyödyt ovat olleet siinäettä olemme keskustelleet, tehneet näkyväksi ja dokumentoineet seuramme johtamis- ja valmennustoimintaa, oppineet toinen toisiltamme ja tunnistaneet systemaattisesti Tähtiseura-viitekehyksen kautta seuramme vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Olemme saaneet myös arvokasta palautetta jäseniltämme sekä meitä auditoineilta Taitoluisteluliiton ja Eslun seurakehittäjiltä. Näin meidän on mahdollista jatkossa valita ja panostaa etenkin sellaisiin kehityskohteisiin, jotka tekevät HTK:sta yhä paremman seuran niin urheilijoille, työntekijöille kuin meille vapaaehtoisille”, Soukola toteaa.  

Lue lisää: 

https://www.stll.fi/seurat/tahtiseurat/  

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/