HTK on nyt kolmen tähden Tähtiseura! – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing HTK on nyt kolmen tähden Tähtiseura!

HTK on nyt kolmen tähden Tähtiseura!

Helsingin Taitoluisteluklubille on myönnetty Olympiakomitean huippu-urheilun ja aikuisten Tähtimerkit. Lasten ja nuorten Tähtimerkin HTK saavutti jo kesällä 2021. Suomessa on vain kaksi taitoluisteluseuraa, joilla on kaikki kolme Tähtimerkkiä. 

 

Tähtimerkki on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma seurojen laatuohjelma, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtimerkki on myös lupaus laadukkaasta ja vastuullisesta sekä turvallisesta harrastusympäristöstä, jossa jokainen voi nauttia liikkumisesta omalla tasollaan.

Huippu-urheilun osalta päätöksen Tähtiseura-hankkeeseen mukaan lähtemisestä tekee lajiliitto, joka valitsee tai kutsuu huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on tiivistää ja parantaa huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen, lajiliiton sekä keskeisten urheilun toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset) välistä yhteistyötä siten, että urheilijoilla on yhäkin paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä aina lajin kansainväliselle huipulle asti.  

HTK:lle on myönnetty kaikki kolme Tähtimerkkiä muodostelmaluistelun osalta. 

”Lähtiessämme mukaan Olympiakomitean huippu-urheilun Tähtiseurahankkeeseen asetimme tavoitteeksi tietenkin Tähtiseuraksi pääsemisen, mutta ennen kaikkea sen, että tämän projektin avulla viemme asioita vielä entistäkin paremmalle tasolle. Toimintatapojemme avaamisen ja määrittelyn myötä olemme pystyneet asettamaan toiminnallemme hyviä tavoitteita ja luomaan kiinnostavia kehityshankkeita. On kunnia-asia, että HTK:n muodostelmaluistelun huippu-urheilukulttuuri saa arvostusta STLL:n ja Olympiakomitean taholta”, toteaa HTK:n huippuluistelupolun päävalmentaja Kaisa Arrateig. 

HTK:n hallituksessa Tähtiseura-hanketta vetänyt Elina Soukola korostaa, että hankkeen läpivieminen oli samalla oppimis- ja kehityspolku koko seuralle ja kaikille sen toimijoille.  

”Olemme keskustelleet, tehneet näkyväksi ja dokumentoineet seuramme johtamis- ja valmennustoimintaa, oppineet toinen toisiltamme ja tunnistaneet systemaattisesti Tähtiseura-viitekehyksen kautta niin seuramme kehittämismahdollisuuksia kuin vahvuuksiakin. Samaan aikaan menestyksemme ja saavutuksemme muodostelmaluistelussa ovat olleet erinomaisia, mikä vahvistaa uskoamme siihen, että teemme oikeita asioita oikealla tavalla. Jatkuva kehittyminen, suunnitelmallisuus ja valmentajien työn arvostaminen ja tukeminen seuran toimintamalleilla tuottaa huipputuloksia”, Soukola kertoo.