KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN KEVÄTKOKOUKSEEN 15.6.2023 – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN KEVÄTKOKOUKSEEN 15.6.2023

KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN KEVÄTKOKOUKSEEN 15.6.2023

Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

 • torstaina 15.6.2023 klo 17
 • seura toimisto, Koroistentie 4 C Lh 5

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat.

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen toimihenkilöt
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
  • jäsenmaksu 35e, kannattajajäsen 50e, kannattajajäsen yritys/yhteisö 500e
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle kahdeksi vuodeksi
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  • puheenjohtaja + 4-6 varsinaista jäsentä + 1 varajäsen
 8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. vahvistetaan tilintarkastajan palkkio
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajatSeuran sääntöjen muutos – lisätään sääntöihin uusi kohta

18 § Tukirahasto

Seuralla voi olla tukirahasto

Seuran kevätkokous voi tulo- ja menoarvion vahvistamisen yhteydessä valtuuttaa hallituksen siirtämään harkintansa mukaisen osuuden seuran seuraavalla tilikaudella järjestämien tapahtumien tuotosta tukirahastoon. Tämän lisäksi tukirahastoon siirretään tukirahastolle nimenomaisesti osoitetut varat, kuten tukirahastoon osoitetut lahjoitukset, avustukset ja sponsorointitulot.  

Tukirahaston varoja säilytetään erillään seuran muusta varallisuudesta.  

Tukirahaston tarkoituksena on mahdollistaa tilapäisesti maksuvaikeuksiin joutuneiden seuran jäsenten harrastuksen jatkaminen maksuvaikeuden aikana. Tukirahastosta rahoitetaan alennuksia urheilijoiden harrastamisestaan maksettavaksi tuleviin seuran kausimaksuihin. Tukirahastosta ei makseta tukea rahana. Tuki myönnetään euromääräisenä ja sitä voidaan käyttää korkeintaan yhden luistelukauden (1.4. – 31.3) ajan. Tuella ei myönnetä kokonaisvapautusta kausimaksuun. 

Tuen myöntää seuran hallitus hakijan hakemuksesta harkintansa mukaan tukirahastossa olevien varojen ja kestävän toiminnan puitteissa. Hallituksella on oikeus myöntää tuki myös haettua pienempänä ja hallituksen kohtuullisiksi katsomin tapauskohtaisin ehdoin. Hallitus voi nimetä erillisen tukirahasto -toimikunnan valmistelemaan tukipäätöksiä. Hallitus päättää tuen hakemistavasta ja muista tuen hakemiseen, myöntämiseen ja voimassaoloon liittyvistä seikoista.  

 

11. kokouksen päättäminen

HTK:n hallitus

 

 • Seuran sääntöjen mukaisesti hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Siten uusien jäseneksi haluavien tulee täyttää viimeistään 12.6.2023 jäsenanomus seuran nettisivujen kautta osoitteessa https://helsingintaitoluisteluklubi.com/seura/jasenanomus/
 • Jäsenmaksu (30€) tulee olla suoritettuna ja näkyä seuran tilillä, Nordea FI68 2001 1800 1724 32, viimeistään 12.6.2023. Jäsenmaksua ei voi maksaa kokouksessa. Viestikenttään tulee kirjoittaa maksajan etu- ja sukunimi sekä osoite.
 • Valtakirjalla ei voi äänestää.