KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN SYYSKOKOUKSEEN 21.11.2023 – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN SYYSKOKOUKSEEN 21.11.2023

KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN SYYSKOKOUKSEEN 21.11.2023

Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään

 • 21.11.2023 klo 18
 • seuran toimisto, Koroistentie 4 C-talo, liikehuoneisto 5

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat.

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen toimihenkilöt
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan seuran hallitukseen kaksi jäsentä jäljellä olevaksi kauden eronneiden tilalle, toinen 30.6.2024 ja toinen 30.6.2025 asti.
 8. Seuran sääntöjen muutos : muutetaan 12§ vastaamaan tilintarkastuslakia ja lisätään 18§


12§ Seuran tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on 1.7. – 30.6. Tilinpäätös on jätettävä vähintään kuukausi ennen syyskokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilinpäätös on jätettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

18 § Tukirahasto

Seuralla voi olla tukirahasto.

Seuran kevätkokous voi tulo- ja menoarvion vahvistamisen yhteydessä valtuuttaa hallituksen siirtämään harkintansa mukaisen osuuden seuran seuraavalla tilikaudella järjestämien tapahtumien tuotosta tukirahastoon. Tämän lisäksi tukirahastoon siirretään tukirahastolle nimenomaisesti osoitetut varat, kuten tukirahastoon osoitetut lahjoitukset, avustukset ja sponsorointitulot.  

Tukirahaston varoja säilytetään erillään seuran muusta varallisuudesta.  

Tukirahaston tarkoituksena on mahdollistaa tilapäisesti maksuvaikeuksiin joutuneiden seuran jäsenten harrastuksen jatkaminen maksuvaikeuden aikana. Tukirahastosta rahoitetaan alennuksia urheilijoiden harrastamisestaan maksettavaksi tuleviin seuran kausimaksuihin. Tukirahastosta ei makseta tukea rahana. Tuki myönnetään euromääräisenä ja sitä voidaan käyttää korkeintaan yhden luistelukauden (1.4. – 31.3) ajan. Tuella ei myönnetä kokonaisvapautusta kausimaksuun. 

Tuen myöntää seuran hallitus hakijan hakemuksesta harkintansa mukaan tukirahastossa olevien varojen ja kestävän toiminnan puitteissa. Hallituksella on oikeus myöntää tuki myös haettua pienempänä ja hallituksen kohtuullisiksi katsomin tapauskohtaisin ehdoin. Hallitus voi nimetä erillisen tukirahasto -toimikunnan valmistelemaan tukipäätöksiä. Hallitus päättää tuen hakemistavasta ja muista tuen hakemiseen, myöntämiseen ja voimassaoloon liittyvistä seikoista.  

HTK:n hallitus

————————————————————————————————————————————————————-

 • Seuran sääntöjen mukaisesti hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Siten uusien jäseneksi haluavien tulee täyttää viimeistään 17.11.2023 jäsenanomusseuran nettisivujen kautta osoitteessawww.helsingintaitoluisteluklubi.com/seura/jasenyys
 • Jäsenmaksu (40e) tulee olla suoritettuna ja näkyä seuran tilillä, Nordea FI68 2001 1800 1724 32, viimeistään 17.11.2023. Jäsenmaksua ei voi maksaa kokouksessa.  Viestikenttään tulee kirjoittaa maksajan etu- ja sukunimi sekä osoite.