Muutoksia yksinluistelun kilpavalmennusryhmissä – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing Muutoksia yksinluistelun kilpavalmennusryhmissä

Muutoksia yksinluistelun kilpavalmennusryhmissä

HTK:n yksinluisteluryhmien luistelijamäärät ovat asteittain ja oleellisesti pienentyneet siitä määrästä mille toimintaa suunniteltiin kaudelle 2023–2024. Tämän takia yksinluistelun kilpailuvalmennusryhmien toiminnan järjestäminen ei ole enää taloudellisesti mahdollista ja toimintaa ei järjestetä kauden 2023–2024 aikana. Muutos tulee voimaan syyskuun 2023 alussa.  Seura keskittyy kaudella 2023–2024 luistelukoulu-, kehitysryhmä- ja harrastajaluistelutoimintaan sekä muodostelmaluisteluun.

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä seura on selvittänyt usean kuukauden ajan lukuisia eri vaihtoehtoja yksinluistelun kilpavalmennusryhmien toiminnan edellytysten parantamiseksi niin että toimintaa olisi voitu jatkaa kaudella 2023–2024. Lopulta toiminnan järjestämiselle ei ollut edellytyksiä.

”Olemme luonnollisesti pettyneitä, että toimenpiteet eivät ole tuottaneet sitä tulosta mihin pyrimme. Ryhmitymme toiminnassamme nyt uudelleen ja kehitämme yksinluistelutoimintaa jatkossa taas mahdollisuuksien mukaan. Yksinluistelun kilparyhmien toimintaa ei tarjota nyt käynnistyneellä kaudella, mikä ei tarkoita sitä, että yksinluistelu olisi seurassa lopetettu.”, sanoo Helsingin taitoluisteluklubin hallituksen puheenjohtaja Pasi Lehtinen.

”Toiveenamme on, että luistelijoidemme harrastus jatkuu ja moni löytää paikan toisessa seurassa nyt kun on selvää, että emme itse voi toimintaa tällä kaudella tarjota. Kiitos kaikille työntekijöille, luistelijoille ja vanhemmille, jotka ovat toiminnassa mukana olleet”, hän jatkaa.