Puheenjohtajien viesti STLL:n Janne Korhoselle 10.1.2022 – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing Puheenjohtajien viesti STLL:n Janne Korhoselle 10.1.2022

Puheenjohtajien viesti STLL:n Janne Korhoselle 10.1.2022

Hei Janne,

Lähestymme sinua yhdessä ja tuomme esille yhteisen huolemme mahdollisten rajoitusten toteutumisesta. Pandemiatilanne on vaikea, mutta sen kanssa pitää voida elää ilman kohtuuttomaksi koettavia ja kohtuuttomasti vaikuttavia rajoituksia.

Pyydämme, että Taitoluisteluliitto on aktiivisesti yhteydessä Olympiakomiteaan, kuntiin sekä aluehallintovirastoihin, tarvittaessa muiden lajiliittojen kanssa, jotta rajoituksia harkittaessa kuuluisi lävitse ja tulisi huomioon otetuksi kaikille lajeillemme sekä lapsille ja nuorille rajoituksista aiheutuvat haitat ja se, että liikunnan rajoittaminen koronaministerityöryhmän suosituksessa suunnitelulla tavalla on kohtuuttoman raskas toimi.

Uskomme, että se mitä kirjoitamme ei rajoitu vain pääkaupunkiseutuun eikä omaan lajiimme, mutta liiton tulisi seurojen edustajana puolustaa ja edistää liikkumisen edellytysten täysimittaista säilyttämistä.

Elämme nyt kolmatta peräkkäistä koronavuotta. Kukin vuosi on ollut lajille ja seuroille hyvin vaikeata aikaa. Harrastajamäärät ja lajin pariin tulijoiden määrä on laskenut. Tällä on liikkumiselle, harrastamiselle, seuratoiminnan jatkuvuudelle ja mahdollisuudelle kehittää toimintaa erittäin vakavat seuraukset.

Nyt mahdollisesti määrättävät rajoitukset pysäyttävät toiminnan, sulkevat harjoituspaikkoja ja aiheuttavat siten äärimmäisen vaikeita tilanteita seuroille ja harrastamiselle. Tämä ei koske vain meitä kolmea seuraa vaan kaikkia urheiluseuroja, vaikka osa meistä voisi hyödyntää huippu-urheilulle myönnettyjä poikkeuksia.

Lasten ja nuorten liikkumisen rajoittaminen taitoluistelussa ei ole perusteltua, koska kuten tiedät toimintaa ja harjoittelua voidaan tehdä turvavälit säilyttäen, hygieniasta huolehtien jäähalleissa missä on paljon tilaa. Harrastustoiminnassa on jo opittu elämään sisätiloissakin vallitsevan tilanteen kanssa ja olemme toimineet vastuullisesti tilojen omistajien kanssa terveysturvallisesti.

Edellä olemme puhuneet omasta lajistamme. Asia on kuitenkin tätä isompi ja osana lasten ja nuorten (ja aikuistenkin) liikkumisen edellytysten säilyttäminen on äärimmäisen tärkeätä. Urheilusta on kadonnut tuhansia harrastajia. Lajillamme, seuroillamme eikä yhteiskunnalla ole mahdollisuutta toimia tavalla missä rajoitukset kohdistetaan ylimitoitetulla tavalla lapsiin, nuoriin ja liikuntaan. Liikkumisella ja harrastamisella, myös muille kuin lajihuipuille, on merkitys arjen ja elämän merkityksellisyytenä sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden säilymisenä.

Taitoluisteluliiton tulee aktiivisesti toimia jäsenseurojensa eduksi vaikuttamalla rajoituksista päättäviin ja niihin vaikuttaviin tahoihin, kuten edellä kirjoitimme.

Pyydämme, että liitto vaikuttaa päätöksen tekoon millä säilytetään toiminnan, myös lasten ja nuorten liikkumisen, jatkamisen edellytykset. Näin toimimalla Taitoluisteluliitto toteuttaa myös syksyn liittokokouksessa hyväksyttyä missiotaan.

Olemme itse yhteydessä Helsingin kaupunkiin asiaan vaikuttamiseksi ja mikäli näet tarvetta, olemme seuroina käytettävissä yhteisen asian edistämiseksi eri viranomaisten kanssa.

Toivomme parhainta menestystä vaativalle tehtävälle!

 

Puheenjohtajat

Helsingfors Skridskoklubb HSK, Mikael Nyberg
Helsingin Luistelijat HL, Anders Sundgren
Helsingin Taitoluisteluklubi HTK, Pasi Lehtinen