HTK:n järjestämät kilpailut – Helsingin Taitoluisteluklubi

ml sm-sarjojen 2. valintakilpailu
ja minoreiden 1. kilpailu
12. - 13.2.2020

htk:n järjestämät muodostelmaluistelun kilpailut kausittain

kaudet