KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN KEVÄTKOKOUKSEEN – Helsingin Taitoluisteluklubi
You are currently viewing KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN KEVÄTKOKOUKSEEN

KUTSU HELSINGIN TAITOLUISTELUKLUBIN KEVÄTKOKOUKSEEN

Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

 • maanantaina 17.6.2024 klo 17
 • seuran toimisto, Dosentintie 2 B (pihan puolella)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät asiat.

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen toimihenkilöt
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
  • jäsenmaksu 40e, kannattajajäsen 50e, kannattajajäsen yritys/yhteisö 500e
 6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  • puheenjohtaja + 4-6 varsinaista jäsentä + 1 varajäsen
 7. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. vahvistetaan tilintarkastajan palkkio
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Seuran sääntöjen muutos – muutetaan kohtaa 12§ ja lisätään sääntöihin uusi kohta 18§

12§ Seuran tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on 1.7. – 30.6.

Tilinpäätös on jätettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

Tilinpäätös on jätettävä vähintään kuukausi ennen syyskokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi.

18 § Tukirahasto

Seuralla voi olla tukirahasto

Seuran kevätkokous voi tulo- ja menoarvion vahvistamisen yhteydessä valtuuttaa hallituksen siirtämään harkintansa mukaisen osuuden seuran seuraavalla tilikaudella järjestämien tapahtumien tuotosta tukirahastoon. Tämän lisäksi tukirahastoon siirretään tukirahastolle nimenomaisesti osoitetut varat, kuten tukirahastoon osoitetut lahjoitukset, avustukset ja sponsorointitulot.  

Tukirahaston varoja säilytetään erillään seuran muusta varallisuudesta.  

Tukirahaston tarkoituksena on mahdollistaa tilapäisesti maksuvaikeuksiin joutuneiden seuran jäsenten harrastuksen jatkaminen maksuvaikeuden aikana. Tukirahastosta rahoitetaan alennuksia urheilijoiden harrastamisestaan maksettavaksi tuleviin seuran kausimaksuihin. Tukirahastosta ei makseta tukea rahana. Tuki myönnetään euromääräisenä ja sitä voidaan käyttää korkeintaan yhden luistelukauden (1.4. – 31.3) ajan. Tuella ei myönnetä kokonaisvapautusta kausimaksuun. 

Tuen myöntää seuran hallitus hakijan hakemuksesta harkintansa mukaan tukirahastossa olevien varojen ja kestävän toiminnan puitteissa. Hallituksella on oikeus myöntää tuki myös haettua pienempänä ja hallituksen kohtuullisiksi katsomin tapauskohtaisin ehdoin. Hallitus voi nimetä erillisen tukirahasto -toimikunnan valmistelemaan tukipäätöksiä. Hallitus päättää tuen hakemistavasta ja muista tuen hakemiseen, myöntämiseen ja voimassaoloon liittyvistä seikoista.  

 1. kokouksen päättäminen

HTK:n hallitus

 • Seuran sääntöjen mukaisesti hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Siten uusien jäseneksi haluavien tulee täyttää viimeistään 14.6.2024 jäsenanomusseuran nettisivujen kautta osoitteessa HTK aikuisjäsen 2023-2024 (voimassa tilikauden 1.7,2023 – 30.6.2024) (myclub.fi)
 • Jäsenmaksu (40€) tulee olla suoritettuna ja näkyä seuran tilillä, Nordea FI68 2001 1800 1724 32, viimeistään 14.6.2024. Jäsenmaksua ei voi maksaa kokouksessa.  Viestikenttään tulee kirjoittaa maksajan etu- ja sukunimi sekä osoite.
 • Valtakirjalla ei voi äänestää.

Vastaa