Olemme Tähtiseura – Helsingin Taitoluisteluklubi

HTK on kolmen tähden Tähtiseura!

HTK:lle myönnetyt Tähtimerkit ovat Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma seurojen laatuohjelma, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtimerkki on myös lupaus laadukkaasta ja vastuullisesta sekä turvallisesta harrastusympäristöstä, jossa jokainen voi nauttia liikkumisesta omalla tasollaan. Helsingin Taitoluisteluklubille on myönnetty Olympiakomitean huippu-urheilun ja aikuisten TähtimerkitLasten ja nuorten Tähtimerkin HTK saavutti jo kesällä 2021. Suomessa on vain kaksi taitoluisteluseuraa, joilla on kaikki kolme Tähtimerkkiä. 

 

Tähtiseura-laatuohjelmaa tukee ja kehittää suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. 

HTK on saanut kesäkuussa 2021 lasten ja nuorten osa-alueen Tähtimerkin. Aikuisten osa-alueen Tähtimerkin maaliskuussa 2022. Huippu-urheilun Tähtimerkin muodostelmaluistelusta maaliskuussa 2022. 

”Tähtimerkki viestii seuramme nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen, että tahdomme tarjota lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla, ja kehittyä omaan yksilölliseen tahtiinsa”, kertoo HTK:ssa Tähtiseura-hanketta vetänyt hallituksen jäsen Elina Soukola. 

Tähtimerkki kirittää seuroja jatkuvaan kehittämiseen ja itse auditointikin tehdään kolmen vuoden välein uudelleen.  

Meille hankkeen konkreettiset hyödyt ovat olleet siinäettä olemme keskustelleet, tehneet näkyväksi ja dokumentoineet seuramme johtamis- ja valmennustoimintaa, oppineet toinen toisiltamme ja tunnistaneet systemaattisesti Tähtiseura-viitekehyksen kautta seuramme vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Olemme saaneet myös arvokasta palautetta jäseniltämme sekä meitä auditoineilta Taitoluisteluliiton ja Eslun seurakehittäjiltä. Näin meidän on mahdollista jatkossa valita ja panostaa etenkin sellaisiin kehityskohteisiin, jotka tekevät HTK:sta yhä paremman seuran niin urheilijoille, työntekijöille kuin meille vapaaehtoisille”, Soukola toteaa. 

Huippu-urheilun osalta päätöksen Tähtiseura-hankkeeseen mukaan lähtemisestä tekee lajiliitto, joka valitsee tai kutsuu huippu-urheiluun suuntautuneita seuroja mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on tiivistää ja parantaa huippu-urheiluun suuntautuneiden seurojen, lajiliiton sekä keskeisten urheilun toimintaympäristöjen (urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset) välistä yhteistyötä siten, että urheilijoilla on yhäkin paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä aina lajin kansainväliselle huipulle asti.  

HTK:lle on myönnetty kaikki kolme Tähtimerkkiä muodostelmaluistelun osalta. 

”Lähtiessämme mukaan Olympiakomitean huippu-urheilun Tähtiseurahankkeeseen asetimme tavoitteeksi tietenkin Tähtiseuraksi pääsemisen, mutta ennen kaikkea sen, että tämän projektin avulla viemme asioita vielä entistäkin paremmalle tasolle. Toimintatapojemme avaamisen ja määrittelyn myötä olemme pystyneet asettamaan toiminnallemme hyviä tavoitteita ja luomaan kiinnostavia kehityshankkeita. On kunnia-asia, että HTK:n muodostelmaluistelun huippu-urheilukulttuuri saa arvostusta STLL:n ja Olympiakomitean taholta”, toteaa HTK:n huippuluistelupolun päävalmentaja Kaisa Arrateig. 

Lue lisää: 

https://www.stll.fi/seurat/tahtiseurat/  

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/