Olympiakomitean pelisäännöt – Helsingin Taitoluisteluklubi

olympiakomitean pelisäännöt

HTK on sitoutunut edistämään toiminnassaan Olympiakomitean urheilun pelisääntöjä. Urheilun pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä.  Haluamme seurana lisätä vuorovaikutusta kodin ja seuran välille sekä tukea valmentajien ja urheilijoiden välistä vuorovaikutusta.

Pelisäännöt luodaan hyvissä ajoin heti kauden alussa. Pelisääntöjen tekeminen yhdessä valmennettavien kanssa auttaa luomaan merkitystä, kun urheilijat tuntevat tulevansa kuulluksi ja kokevat mielipiteillänsä olevan vaikutusta toimintaan. Yhdessä tekeminen myös sitouttaa yksilöt todennäköisemmin noudattamaan sääntöjä, kuin pelkästään valmentajan itse tekemät säännöt. Pelisäännöt luovat selkeät raamit toiminnalle ja tukevat peruskäytöstapojen opettelua. 

Pelisäännöillä asetetaan myös yhteisiä tavoitteita. Tavoitteenasettelu yhdessä urheilijoiden kanssa antaa urheilijoille selkeän suunnan mitä kohti kulkea, sekä sitouttaa urheilijan toimintaan paremmin. Pelisääntökeskusteluissa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa sovitaan kauden tärkeimmistä asioista kuten harjoittelemisesta, kilpailemisesta ja muista toimintatavoista.

 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/urheilun-pelisaannot/

urheilun pelisäännöt_htk
Kuva: Santtu Jaakkola