Suomen Taitoluisteluliiton eettinen säännöstö

Suomen Taitoluisteluliitto hyväksyi kevätkokouksessaan 2019 eettisen säännöstön, joka koskee kaikkia liiton alaisessa urheilutoiminnassa mukana olevia henkilöitä. HTK tukee tätä eettistä säännöstöä. Haluamme toimia asian suhteen oikein ja huolehdimme seuraavin toimenpitein ko. asiaa koskevien säännöstöjen noudattamisesta:

  • Kaikki HTK:n työsuhteessa olevat valmentajat, ohjaajat ja STLL:n kouluttajat sitoutuvat toimihenkilöpassin hankkiessaan noudattamaan samoja säännöstöjä kuin luistelijatkin, Suomen taitoluisteluliiton (STLL) liiton sääntöjä ja eettistä ohjeistusta.
  • Seuran luottamushenkilönä (hallituksen jäsen, jojo, rahuri) voi jo nykyisen käytännön mukaankin toimia vain seuran jäsen, joka jäsenyyden myötä sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Tämä käytäntö muun muassa vahvistaa lasten ja nuorten turvallisuutta harrastaessaan ja kilpaillessaan HTK:ssa.

Nämä toimenpiteet ovat ennaltaehkäisyä turvallisen harrastamisen, harjoittelun ja kilpailemisen varmistamiseksi. Mainitut toimenpiteet osoittavat että suhtaudumme turvallisen harrastusympäristön luomiseen kaikin tavoin tosissamme, myös käytännön ja voimassa olevan lainsäädännön tasolla.

Lue lisää aiheesta HTK:n säännöistä ja Suomen taitoluisteluliiton eettisestä säännöstöstä.