Eettinen säännöstö – Helsingin Taitoluisteluklubi

Suomen Taitoluisteluliiton eettinen säännöstö

Suomen Taitoluisteluliitto hyväksyi kevätkokouksessaan 2019 eettisen säännöstön, joka koskee kaikkia liiton alaisessa urheilutoiminnassa mukana olevia henkilöitä. HTK tukee tätä eettistä säännöstöä. Haluamme toimia asian suhteen oikein ja huolehdimme seuraavin toimenpitein ko. asiaa koskevien säännöstöjen noudattamisesta:

  • Kaikki HTK:n työsuhteessa olevat valmentajat, ohjaajat ja STLL:n kouluttajat sitoutuvat toimihenkilöpassin hankkiessaan noudattamaan samoja säännöstöjä kuin luistelijatkin, Suomen taitoluisteluliiton (STLL) liiton sääntöjä ja eettistä ohjeistusta.
  • Seuran luottamushenkilönä (hallituksen jäsen, jojo, rahuri) voi jo nykyisen käytännön mukaankin toimia vain seuran jäsen, joka jäsenyyden myötä sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Tämä käytäntö muun muassa vahvistaa lasten ja nuorten turvallisuutta harrastaessaan ja kilpaillessaan HTK:ssa.

Nämä toimenpiteet ovat ennaltaehkäisyä turvallisen harrastamisen, harjoittelun ja kilpailemisen varmistamiseksi. Mainitut toimenpiteet osoittavat että suhtaudumme turvallisen harrastusympäristön luomiseen kaikin tavoin tosissamme, myös käytännön ja voimassa olevan lainsäädännön tasolla.

Lue lisää aiheesta HTK:n säännöistä ja Suomen taitoluisteluliiton eettisestä säännöstöstä.

Kenelle voit ilmoittaa havaitsemastasi epäkohdasta?

Mikäli havaitset yhteisössämme epäeettistä ja/tai epäasiallista käytöstä, pyydämme jokaista informoimaan tästä epäkohdasta mielellään ensin avoimesti omalle valmentajalle, omille vanhemmille, joukkueenjohtajille, seuran toiminnanjohtajalle, tai seuran hallituksen jäsenille. Mikäli omalle valmentajalle on joskus vaikea puhua, on hyvä muistaa, että seuran hallituksen jäseniin tai toimistohenkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä luottamuksellisesti.

Hallituksen jäsenet löydät täältä. Seuran yhteystiedot puolestaan täältä

Seurassa mahdollisesti tapahtuva epäasiallinen käytös on tärkeää ilmoittaa jollekin edellä mainituista, jotta seura voi puuttua epäasialliseen käytökseen.

Yhteyttä voi ottaa myös Väestöliiton, lajiliittojen, Olympiakomitean ja SUEKin yhteiseen Et ole yksin – palveluun tai SUEK:in ILMO – palveluun. Kumpaankin palveluun voivat ottaa yhteyttä urheilijat, urheilijan vanhemmat ja valmentajat sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.