Maksuista ja pelisäännöistä

HTK on urheiluseura ja yleishyödyllinen yhdistys joka järjestää toimintaa jäsenilleen. Toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla. Seura on myös työnantaja, jonka palveluksessa on yli 30-40 henkilöä joista osa on päätoimisia. Sen vuoksi on tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan.

Nämä säännöt korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset säännöt.


Luistelu- ja laskutuskausi

 • HTK laskuttaa luistelijoilta kausimaksun sekä jäsenmaksun
 • Kausimaksun voi suorittaa kerralla tai kuukausittaisina osasuorituksina.
 • Kyseessä ei ole kuukausimaksu sillä luistelija sitoutuu aina koko kauteen
 • Maksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain.
 • 11 erässä maksettaessa maksueriä erääntyy myös sellaisina kuukausina jolloin ei varsinaista valmennusta ole, jotta maksuerät pysyvät mahdollisimman kohtuullisena.
 • Jäsenmaksu on voimassa seuran tilikauden ajan 1.6. – 31.5.
 • Luistelu- ja laskutuskausi on huhtikuu  – maaliskuu
  • Poikkeukset
   • Kehitysryhmät, harrasteluistelu: syyskuu  – huhtikuu
   • Luistelukoulut: syyskausi: syyskuu  – joulukuu  ja kevätkausi: tammikuu  – huhtikuu
   • MM-kisoihin osallistuvien joukkueiden kausi päättyy MM-kisoihin, ei vaikutusta kausimaksun maksuerien määrään.

 Maksuista

 • Maksa kausimakujen erät eräpäivään mennessä.
 • Käytä aina viitenumeroa maksuissasijokaisella maksuerällä on oma viitenumeronsa.
 • Sisaralennus on 5% vähemmän maksavan perheenjäsenen kausimaksusta.
 • Maksumuistutuksesta peritään 5€ muistutusmaksu sekä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.
 • Saatavat siirretään perintätoimistolle 4 viikon kuluttua erääntymisestä.
 • Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin.
 • Tilapäisen maksuongelman yllättäessä ota yhteyttä maksujärjestelyjen sopimiseksi, toimisto (a) helsingintaitoluisteluklubi.com. Maksusopimukset tehdään aina kirjallisesti.
 • Kaikki laskutusta koskevat yhteydenotot kirjallisesti osoitteeseen toimisto (a) helsingintaitoluisteluklubi.com.

Lopettaminen kesken kauden

 • Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuhyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti. Perustelluista syistä seuran hallitus voi hyväksyä anomuksen. Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä hyvitystä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta.

Poissaolot sairauden vuoksi

 • Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (3 viikkoa) ylittävältä ajalta.
 • Hyvityksen saamiseksi tulee toimittaa lääkärintodistus seuran toimistolle viipymättä. Maksuista myönnetään hyvityksiä vain ajallaan oikeaan paikkaan toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Myös valmentajalle ja joukkueenjohtajalle tulee sairauspoissaoloista ilmoittaa mutta hyvitykseen se ei riitä.
 • Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
 • Hyvitystä ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto, kivun sallimat rajat, puolittainen harjoittelu).

Kilpailukulut

 • Kilpailukulut jaetaan luistelijan/joukkueiden ja seuran välillä seuraavasti:
  • luistelija/joukkue maksaa omat sekä valmentajan matka- ja majoituskulut
  • luistelija maksaa muiden kuin liiton alaisten kilpailujen (mm. alue- ja kutsukilpailut) ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
  • seura maksaa liiton alaisten kilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
  • seura maksaa valmentajan palkan, päivärahat, km-korvaukset sekä mahdollisen sijaisen palkan
  • Yksinluistelijoiden koreografeille maksetaan palkkaa ja se laskutetaan sivukuluineen luistelijoilta.
Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana. Harjoitusviikot eivät ole keskenään identtisiä mm. kilpailujen ja jäähalleissa ja muissa harjoitustiloissa pidettävien HTK:sta riippumattomien tapahtumien vuoksi.
 • Mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia, hallitus voi tarkistaa maksuja kesken kauden.
 • Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana.