Maksut – Helsingin Taitoluisteluklubi

Maksuista ja pelisäännöistä

HTK on urheiluseura ja yleishyödyllinen yhdistys joka järjestää toimintaa jäsenilleen. Toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsen- ja kausimaksuilla sekä muilla valmennuksesta perittävillä korvauksilla. Seura on myös työnantaja, jonka palveluksessa on yli 30-40 henkilöä joista osa on päätoimisia. Sen vuoksi on tärkeää, että maksut hoidetaan ajallaan.

Nämä säännöt korvaavat kaikki muut suulliset ja kirjalliset maksuja koskevat säännöt, lukuunottamatta seuran sääntöjen maksuja koskevia määräyksiä.

2 Luistelu- ja laskutuskausi

• HTK laskuttaa luistelijoilta kausimaksun sekä jäsenmaksun
• Kausimaksun voi suorittaa kerralla tai kuukausittaisina osasuorituksina.
• Kyseessä ei ole kuukausimaksu sillä luistelija sitoutuu aina koko kauteen
• Maksuerien määrä vaihtelee ryhmittäin ja joukkueittain.
• 11 erässä maksettaessa maksueriä erääntyy myös sellaisina kuukausina, jolloin ei varsinaista valmennusta ole, jotta maksuerät pysyvät mahdollisimman kohtuullisena.
• Jäsenmaksu on voimassa seuran tilikauden ajan 1.7. – 30.6.
• Luistelu- ja laskutuskausi on huhtikuu – maaliskuu

Poikkeukset
* Kehitysryhmät, harrasteluistelu: syyskuu – huhtikuu
* Luistelukoulut: syyskausi: syyskuu – joulukuu ja kevätkausi: tammikuu – huhtikuu
* MM-kisoihin osallistuvien joukkueiden kausi päättyy MM-kisoihin, ei vaikutusta kausimaksun maksuerien määrään.

3 Maksuista

• Maksa kausimakujen erät eräpäivään mennessä.
• Sisaralennus on 10% vähemmän maksavan perheenjäsenen kausimaksusta. Muistathan ilmoittaa sisaruksista toimisto@helsingintaitoluisteluklubi.com

• kaikki myClubissa tehdyt (seuran, joukkueen tai ryhmän) laskut ohjautuvat automaattisesti Visma Finance Solutions Oy:n maksuvalvontajärjestelmään. Visma Finance Solutions Oy hoitaa maksuvalvonnan, mahdolliset maksumuistutukset ja tarvittaessa perintätoimet seuran puolesta. Seura luo ja lähettää laskut.

• Mikäli haluat lisää maksuaikaa laskuille, ole yhteydessä seuraan toimisto@helsingintaitoluisteluklubi.com ennen laskun erääntymistä. Maksuajasta sovitaan aina kirjallisesti toimiston kanssa. Maksukehotuksen saatuasi sinun tulee hoitaa laskutukseen liittyvät asiat suoraan Visman kanssa (yhteystiedot laskulla).

Huomioi 1.7.2020 jälkeen tulevissa laskuissa muuttunut tilinumero. On tärkeää maksaa lasku aina laskulla näkyvälle pankkitilille ja käyttäen laskun viitenumeroa, jokaisella laskulla on oma yksilöllinen viitenumeronsa.

• Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta.
• Maksujen laiminlyöminen estää luistelijan osallistumisen harjoituksiin ja kilpailuihin.
• Joukkuemaksut maksetaan kuukausittain tai siten kuin joukkue on päättänyt; ja joukkueen määrittämän suuruisena. Joukkueet keräävät luistelijoilta myös ennakkomaksuja kuukausittain mm. ulkomaan kilpailumatkojen ja pukujen maksamista varten.

4 Lopettaminen kesken kauden

Luistelijan lopettaessa ja erotessa seurasta kesken kauden ei jo maksettuja maksuja palauteta. Huoltaja tai täysi-ikäinen luistelija voi anoa maksuhyvitystä jäljellä olevan kauden maksuista kirjallisesti toimisto@helsingintaitoluisteluklubi.com . Perustelluista syistä seuran hallitus voi hyväksyä anomuksen. Kausimaksuista ei kuitenkaan myönnetä hyvitystä irtisanoutumiskuukaudelta eikä sitä seuraavalta kuukaudelta.

5 Poissaolot sairauden vuoksi

• Poissaolosta sairauden vuoksi myönnetään hyvitystä omavastuuajan (3 viikkoa) ylittävältä ajalta.
• Hyvityksen saamiseksi tulee toimittaa lääkärintodistus seuran toimistolle viipymättä toimisto@helsingintaitoluisteluklubi.com . Maksuista myönnetään hyvityksiä vain ajallaan oikeaan paikkaan toimitettua lääkärintodistusta vastaan. Myös valmentajalle ja joukkueenjohtajalle tulee sairauspoissaoloista ilmoittaa, mutta hyvitykseen se ei riitä.
• Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä harjoituskiellon alkamis- ja loppumispäivämäärä.
• Hyvitystä ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. hyppykielto, kivun sallimat rajat, puolittainen harjoittelu).

6 Kilpailukulut

•  Kilpailukulut jaetaan luistelijan/joukkueiden ja seuran välillä seuraavasti:
luistelija/joukkue maksaa omat sekä valmentajan matka- ja majoituskulut
* luistelija maksaa muiden kuin liiton alaisten kilpailujen (mm. alue- ja kutsukilpailut) ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
* seura maksaa liiton alaisten kilpailujen ilmoittautumismaksut ja tuomarikulut
*  seura maksaa valmentajan palkan, päivärahat, km-korvaukset sekä mahdollisen sijaisen palkan
*  Yksinluistelijoiden koreografeille maksetaan palkkaa ja se laskutetaan sivukuluineen luistelijoilta.

• Harjoitusmäärät vaihtelevat kauden aikana. Harjoitusviikot eivät ole keskenään identtisiä mm. kilpailujen ja jäähalleissa ja muissa harjoitustiloissa pidettävien HTK:sta riippumattomien tapahtumien vuoksi.
• Mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia, hallitus voi tarkistaa maksuja kesken kauden.
• Mikäli harjoituksia ja toimintaa joudutaan perumaan huomattavasti viranomaismääräysten, epidemian tms. syyn vuoksi tai muutoin HTK:sta riippumattomista syistä, ei HTK ole automaattisesti velvollinen muuttamaan kausimaksun suuruutta.