HTK:n yhteisö – Helsingin Taitoluisteluklubi

htk:n yhteisö

HTK.n yhteisöön kuuluvat ja ovat tervetulleita kaikki taitoluistelun piirissä toimivat: luistelijamme, valmentajat, seuran vapaaehtoiset, vanhemmat ja muut läheiset, fanit, sekä tietysti seuramme työntekijät. Yhdessä muodostamme yhteisön, joka on enemmän kuin pelkästään seura. Yhteisömme tärkeät jäsenet – luistelijat, valmentajat ja ohjaajat on esitelty sivuston muissa osioissa – käy siellä tutustumassa heihin! Tältä sivulta löydät tietoa hallituksesta, joukkueenjohtaista, toiminnanjohtajasta sekä toimikunnista ja työryhmistämme. 

Hallitus

Seuran asioita hoitaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallituksen jäsenet ja heidät vastuualueensa löydät yhteystiedoista.

Hallitus kokoontuu kuukausittain ja tarpeen vaatiessa useammin. 

Kapteenit

Joukkeiden ja ryhmien kapteeneilla on tärkeä rooli. He toimivat joukkeen edustajina esim. palkintojenjaossa tai median edessä. Heidän tehtävänään on edistää HTK:n seurakulttuurin oikeanlaista kehittymistä omassa joukkueessaan tai ryhmässä. Lisäksi he toimivat valmentajien ja joukkeenjohtajien apuna erilaisissa tehtävissä. 

Kuvassa on HTK:n SM-joukkeiden kapteenit kaudella 2019–2020.  

Kapteenit 2019-2020

Joukkueenjohtajat

Joukkueidemme ja ryhmiemme käytännön asioista ja toiminnasta vastaavat joukkueenjohtajat. Tämä energinen joukko toimii linkkinä valmentajien, vanhempien sekä seuran muiden toimijoiden välillä.  He mahdollistavat valmentajien ja luistelijoiden keskittymisen harjoitteluun ja kilpailemiseen. He luovat hyvää henkeä niin joukkue- kuin seuratasolla ja vahvistavat omalla esimerkillään tavoiteltua seurakulttuuria noudattamalla seuran arvoja ja viemällä niitä eteenpäin. Joukkueenjohtajan ja joukkueiden muiden vastuuhenkilöiden tehtäviä ja seuran käytäntöjä on tarkemmin määritelty HTK:n joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan käsikirjoissa. Joukkueenjohtajat tavoitat sähköpostitse: ”joukkueen nimi”@helsingintaitoluisteluklubi.com

Toiminnanjohtaja Kirsi Nurmi-Haikonen

Toiminnanjohtaja Kirsi Nurmi-Haikosen  osaavissa käsissä on päivittäisen seuratoimintamme johtaminen. Hän on toiminut K2:sten, Finettesin, Team Fintasticin ja Rockettesin joukkueenjohtajana ja rahastonhoitajana sekä 10 vuotta seuran hallituksen jäsenenä. HTK:n toiminnassa Kirsi on ollut mukana vuodesta 1993 ja toiminnanjohtajanamme hän aloitti vuonna 2007. Kirsi vastaa seuran taloushallinnosta (mm. laskutus, reskontra, perintä, maksuliikenne, palkat) ja jäsenasioista. Myös lisenssit, todistukset ja avustukset kuuluvat Kirsin toimenkuvaan. Hän toimii myös seuran hallituksen sihteerinä. 

Hän hallinnoi seuran harjoitusaikoja yhdessä valmentajien kanssa, varaa jäät, salit ja harjoitusleiripaikat sekä koordinoi valmentajien työvuoroja. Tiesitkö että Helsingin jääaikojen jako eri taitoluisteluseurojen kesken tapahtuu clearing-ryhmässä, jota Kirsi vetää?

Kirsi hoitaa myös muodostelmaluistelujoukkueiden ilmoittamisen eri kilpailuihin ja osallistuu hyvin aktiivisesti HTK:n järjestämien kilpailujen organisoimiseen. Kirsin yhteystiedot löytyvät täältä

toimikunnat ja työryhmät

Toimikunnat ja työryhmät toimivat hallituksen apuna erilaisten teemojen ja aiheiden parissa. Muodostelmaluistelu- ja yksinluistelutoimikunnat toimivat hallituksen alaisuudessa. Lisäksi HTK:ssa on työryhmät tapahtumille ja kilpailuille sekä viestinnälle. Parhaita käytäntöjä jaetaan joukkueen johtajien ja rahastonhoitajien yhteisöissä. Toimikuntien ja työryhmien työ perustuu vapaaehtoisuuteen ja tarjoaa jäsenilleen erinomaisia mahdollisuuksia osallistumiseen, ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen. Voit tulla mukaan pidemmäksi aikaa tai osallistua esimerkiksi yksittäisten kilpailujen ja tapahtumien järjestelyihin tai talkoisiin oman aikataulusi puitteissa! Tervetuloa mukaan toimintaamme! Jos kiinnostaa, ole yhteydessä hallituksen jäseniin (yhteystiedot yllä).

#htk_onparasta