Tarkoituksemme ja arvomme – Helsingin Taitoluisteluklubi

tarkoituksemme ja arvomme

tarkoitus vastaa kysymykseen, miksi olemme olemassa

Olemme ainutlaatuinen taitoluisteluyhteisö. Tarjoamme kannustavan ja innostavan ympäristön kehittyä urheilijana ja kasvaa ihmisenä.

Haluamme puhua HTK:stä nimenomaan yhteisönä eikä pelkästään seurana, sillä tekemisemme ytimessä olemme me kaikki taitoluistelun piirissä toimivat: luistelijat, valmentajat, vanhemmat ja muut läheiset, fanit sekä tietysti seuramme työntekijät. Yhdessä muodostamme yhteisön, joka on enemmän kuin pelkästään seura.

Lisäksi kaiken tekemisemme ytimessä on tukea ja kehittää luistelijoittemme kasvua niin urheilijoina kuin ihmisinäkin. HTK tarjoaa kannustavan, innostavan ja turvallisen ympäristön harjoittaa taitoluistelua tavoitteellisesti ja laadukkaasti. Samalla kun meillä on etuoikeus ja ilo kehittää nuorten luistelijoittemme taitoja yhä pidemmälle, meillä on myös mahdollisuus ja vastuu tukea heidän kasvuaan tasapainoisina, itseään arvostavina ja itsensä hyväksyvinä yksilöinä ja ihmisinä.

Arvot kuvaavat sitä miten toimimme ja miten kohtelemme toisiamme

Haluamme, että arvot ohjaavat puheitamme, tekojamme ja käyttäytymistämme ja toimivat ohjenuorana tavassamme toimia.

Arvostus ansaitaan sekä yhteisömme sisällä että sen ulkopuolelta. Arvostus on sitä, että kohtaamme ja huomioimme kaikki yhteisömme jäsenet tasapuolisesti. Haluamme kasvattaa urheilijoita, jotka kunnioittavat ja arvostavat muita – me vanhemmat ja valmentajat toimimme itse esimerkkeinä. Tervehdimme ja kannustamme kaikkia. Emme arvostele muita.

Avoimuus 
näkyy siinä, että yhteisömme on avoin kaikille ja se ottaa kaikki mukaan ja huomioon. Olemme avoimia uusille ajatuksille. Avoimuudella haluamme tukea ymmärrystä seuran toimintatavoista. Otamme reippaasti yhteyttä seuran toimihenkilöihin, valmentajiin, joukkueen- tai ryhmänjohtajiin tai kapteeneihin, jos jokin asia mietityttää.

Tahdomme
toimia esimerkkeinä ja viemme rohkeasti lajiamme eteenpäin. Tuemme luistelijoiden tahtoa ja uskallusta kokeilla ja oppia uutta niin urheilijana kuin omana itsenään. Olemme kannustavana tukena urheilijalle – myös tiukalla hetkellä.

Olemme tavoitteellisia
 – Iloitsemme kehittymisestä ja sitoudumme treeneihin. Pyrimme treeneissä ja kisoissa aina parhaimpaamme. Harrastuksen perustana on luistelun ilo ja hyvinvointi, joiden uskomme olevan edellytyksenä urheilulliselle menestyksellemme. Pidämme kehittymistä urheilijana sekä kasvua ihmisenä yhtä tärkeinä.